Saturday, 06/03/2021 - 05:19|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

TÀI LIỆU ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Tài liệu cho học sinh tự học. Học sinh nhấn vào link để tải tài liệu nhé!

Các em hãy ưu tiên ôn tập kiến thức đang học trước nhé!

TÀI LIỆU MÔN TOÁN:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1P3r219VzunHcGwEeHsxuZ1tEiNjMjjX6

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=10T3_K-AOEVgW0DgJcpVosAEDab4S1m9D

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=19_0gg8zoFreOxcMcXattFS_t544WWiac

TÀI LIỆU MÔN VẬT LÍ:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1slr9O5vaz_9xJDDVCBsUHSoWgP0XKYvG

Khối 11: 

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1NpVwY2UpHA33W8KONZTZNX9j97eeHcNA

TÀI LIỆU MÔN HÓA HỌC:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1fw6hF_Mb5Xqivx3zOP8JbGSP9FH-uC4z

              https://drive.google.com/open?id=1B00qlOSaLd94mG8p7EhJR3hOWfWFA5kO

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=1P2_j7LJHm1hat0_3vSZJqDzz1YKnb9Ml

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1s04mPuIFudj1Mn79Xrkt03M09nASD7xV

TÀI LIỆU MÔN SINH HỌC:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1LsLRUYDvB-8Mq8z-NF0nddK-6H6PPVTI

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=1qZsJIXOTK7hHXMc33ZRyipLXEasNxKzB

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1s4aQELPamMr9CzfimJuUWW_RNTtkdaE0

               https://drive.google.com/open?id=10Lj7JiAAEj0NElD4zNK0dq9bKdymsl3p

TÀI LIỆU MÔN NGỮ VĂN:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1h77AoDgdajR-d031B2-E3r9kFf8TqiAp

Khối 11: 

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1towNNxpHKGMN6U9bQr2t6FIWLWAXAmbk

TÀI LIỆU MÔN LỊCH SỬ:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1Rg1cK2Aj1Dl7LFC3NdRixXeyg8t6k3HL

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=16ubygxxt58iz29iAyEJBFM6FLTx0IT3f

              https://drive.google.com/open?id=1ntjDuTwJ2i_awA9C7He3qIhQZF8cU31k

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=15tgXDGnQvTkp2Lv0385YBMyLMHVzwgjA

TÀI LIỆU MÔN ĐỊA LÍ:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1aDTEldm4K46srzgbrc0hm_sRtZNlF4ed

              https://drive.google.com/open?id=1gwsNALexLXuOWnwWC884IN8Q8Sz2Jwdr

              https://drive.google.com/open?id=1C8L15fm5wQ8GaZxknvMLmhtP6wOVCJL7

Khối 11: 

Khối 12: 

TÀI LIỆU MÔN TIẾNG ANH:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1HBj-5WDBp0cY49c7pgSF1ohUe8g4DGwG

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=10amyNXq8cwEfofpea-kGoYMWx7jNIiqi

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1SQkUDnjTf2-cgxeCN3LwQzx6PUy-Whpj

TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1uCL8xetHn8-BfsOJIC4JOYzeQ6FQ7Tqf

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=1154YiOV_sq2kl4zHspFdug4vYaWGvX5q

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1-dYWmQ1c7yl7FBRyFcyjqr3L2Nlc04FA

TÀI LIỆU MÔN GDCD:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1zsWzD1nlZ9XmpE1tXoJqKlVWw7jexryE

              https://drive.google.com/open?id=1d_vscpL3t-c49zNM1Yx2YXda1b3pZMVR

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=1CsqPGPv8RAFfJ6hlBxacWUl5rFrxCO1r

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1w71ydKEMzlBGTQ28jZaRe0COuuH2W3UF

Tác giả: Nguyễn Đắc Ánh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website